SAVJETOVANJE: Nacrt prijedloga Strategije razvoja turizma Crikveničko-vinodolske rivijere 2019. – 2029. godine.

Objavljeno 16. siječnja 2019.

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 85/15) Grad Novi Vinodolski započinje postupak Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Strategije razvoja turizma Crikveničko-vinodolske rivijere 2019. – 2029. godine.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 15. veljače 2019. godine dostave svoje prijedloge i mišljenja na Nacrt prijedloga Strategije razvoja turizma Crikveničko-vinodolske rivijere 2019. – 2029. godine, putem OBRASCA, a na e-mail adresu koordinatora za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću: dino.stosic@novi-vinodolski.hr.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga, kooordinator za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, u suradnji s nadležnim upravnim odjelom, izradit će i na internetskim stranicama Grada Novog Vinodolskog objaviti izvješće o provedenom savjetovanju s zainteresiranom javnošću, koje sadržava zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću dostavlja se Gradskom vijeću Grada Novog Vinodolskog.

Nacrt prijedloga Strategije razvoja turizma Crikveničko-vinodolske rivijere 2019. – 2029. godine

Izvješće o provedenom savjetovanju

OBRASCI:

Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Obrazac izvješća o provedenom savjetovanju