SAVJETOVANJE: Nacrt prijedloga Odluke o komunalnim djelatnostima

Objavljeno 21. siječnja 2019.

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 85/15) Grad Novi Vinodolski započinje postupak Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o komunalnim djelatnostima.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 19. veljače 2019. godine dostave svoje prijedloge i mišljenja na Nacrt prijedloga Odluke o komunalnim djelatnostima, putem OBRASCA, a na e-mail adresu koordinatora za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću: dino.stosic@novi-vinodolski.hr.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga, kooordinator za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, u suradnji s nadležnim upravnim odjelom, izradit će i na internetskim stranicama Grada Novog Vinodolskog objaviti izvješće o provedenom savjetovanju s zainteresiranom javnošću, koje sadržava zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću dostavlja se Gradskom vijeću Grada Novog Vinodolskog.

Nacrt prijedloga Odluke o komunalnim djelatnostima

Obrazloženje

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

OBRASCI:

Obrazac za sudjelovanje

Obrazac izvješća