V. FAZA UREĐENJA DIJELA PLAŽE NA OBALI PETRA KREŠIMIRA IV

Objavljeno 1. veljače 2019.

Grad Novi Vinodolski pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi za predmet nabave: V. faza uređenja dijela plaže na Obali Petra Krešimira IV, evidencijski broj 52-19-MV. Poziv na nadmetanje objavljen je 30.1. 2019. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem   2019/S 0F2-0003388

Dostava ponuda u elektroničkom obliku je obvezna.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 20.2.2019. godine do 10:00 sati.