IZJAVA O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA

Objavljeno 5. ožujka 2019.

Sukladno odredbi članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 120/16):

Grad Novi Vinodolski kao javni naručitelj objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavak 2. točka 1. ZJN 2016 ili s njim povezane osobe u sukobu interesa.

Multimedija

Kalendar događanja

Zadnje objave