IZGRADNJA INFRASTRUKTURE POSLOVNE ZONE ZAPAD

Objavljeno 4. travnja 2019.

Grad Novi Vinodolski pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi za predmet nabave: Izgradnja infrastrukture Poslovne zone Zapad, evidencijski broj 79-19-MV. Poziv na nadmetanje objavljen je 4.4.2019. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem   2019/S 0F2-0013039

Ovaj postupak javne nabave dio je projekta „Razvoj  i  poboljšanje  kvalitete  i  dostupnosti  infrastrukture  u  Poslovnoj  zoni  Zapad  –  Novi  Vinodolski“ koji se sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj,  sukladno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., a slijedom prijave na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Razvoj infrastrukture  poduzetničkih  zona“ –  KK.03.1.2.03.

Dostava ponuda u elektroničkom obliku je obvezna.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 7.5.2019. godine do 10:00 sati.

Multimedija

Kalendar događanja

Zadnje objave