Natječaj za davanje na korištenje dijela javno-prometne površine

Objavljeno 13. lipnja 2019.