IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI I ZATVARANJU ODLAGALIŠTA NEOPASNOG OTPADA ˝DUPLJA˝ (FAZA 3 I FAZA 4)

Objavljeno 16. kolovoza 2019.

Grad Novi Vinodolski pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi za predmet nabave: Izvođenje radova na sanaciji i zatvaranju odlagališta neopasnog otpada “Duplja” (Faza 3 i Faza 4), evidencijski broj 85-19-MV. Poziv na nadmetanje objavljen je 16.8.2019. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem  2019/S 0F2-0033040

Projekt sanacije i zatvaranja odlagališta neopasnog otpada „Duplja“ u Novom Vinodolskom provodi se kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. te je sufinanciran bespovratnim sredstvima iz Europske unije.
Projekt će se provoditi sukladno Ugovoru o bespovratnim sredstvima koji su potpisali Grad Novi Vinodolski, Ministarstvo zaštite okoliša (PT1) i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (PT2).

Dostava ponuda u elektroničkom obliku je obvezna.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 10.9.2019. godine do 10:00 sati.

Novi rok za dostavu ponuda je 17.9.2019. godine do 10:00 sati.