SPREČAVANJE SUKOBA INTERESA

Objavljeno 14. studenoga 2019.

Radi sprječavanja sukoba interesa, temeljem Zakona o javnoj nabavi javni naručitelji obavezni su objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici javnog tijela u određenom odnosu koji se smatra sukobom interesa.

Sukladno odredbi članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 120/16):

Grad Novi Vinodolski kao javni naručitelj objavljuje da je u sukobu interesa, u smislu odredbe članka 76. stavka 1. te članka 77. Zakona o javnoj nabavi,  sa sljedećim gospodarskim subjektom:

TURIST BOOK j.d.o.o., Krasa 7, 51250 Novi Vinodolski, OIB: 40219110593