VI. FAZA UREĐENJA PLAŽE NA OBALI PETRA KREŠIMIRA IV, 113-19-MV 

Objavljeno 2. prosinca 2019.

Grad Novi Vinodolski pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi za postupak VI. faza uređenja plaže na Obali Petra Krešimira IV, evidencijski broj 113 -19-MV. Poziv na nadmetanje objavljen je 2.12.2019. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem   2019/S 0F2-0047257.

Dostava ponuda u elektroničkom obliku je obvezna.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 27.12.2019. godine do 10:00 sati.