ODLUKA o dodjeli stipendija

Objavljeno 9. prosinca 2019.

KLASA: 604-02/19-20/5

UR.BROJ: 2107/02-04-19-6

Novi Vinodolski,  09. prosinca 2019. godine                                                                                                                 

Na temelju članka 16. Odluke o stipendiranju učenika i studenata s područja Grada Novog Vinodolskog (Službene novine PGŽ broj 25/19) i članka 44. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine PGŽ broj 12/13, 18/14 i 4/18) gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, Velimir Piškulić, oec., donosi dana 09. prosinca 2019. godine sljedeću 

 O D L U K U

o dodjeli stipendija

 1.) Prihvaća se Zapisnik Komisije za dodjelu stipendija od 29. studenog 2019. godine sa utvrđenim primjedbama na Konačne liste kandidata (Zaključak gradonačelnika od 26. studenog 2019. godine, objavljen na službenoj WEB stranici 28. studenog 2019. godine), te se dodjeljuju stipendije za školsku i akademsku godinu 2019./2020., kako slijedi:

UČENICI  SREDNJIH  ŠKOLA

 1. Marko Ostović (prosjek 4,93)………………………………………………….18 bodova
 2. Linda Krišković (prosjek 4,88)………………………………………………..16 bodova
 3. Borna Starčević (prosjek 4,81)………………………………………………..16 bodova
 4. Lovro Tonković (prosjek 4,78)……………………………………………….14 bodova
 5. Aneta Kos (prosjek 4,77)……………………………………………………….14 bodova
 6. Alen Babajić (prosjek 4,76)……………………………………………………14 bodova
 7. Zdenka Miklić (prosjek 4,73)………………………………………………….14 bodova
 8. Sara Babajić (prosjek 7. i 8. razreda 4,93)………………………………..12 bodova
 9. Božena Marković (prosjek 4,69)………………………………………………12 bodova
 10. Marin Bilić (prosjek 4,67)……………………………………………………..12 bodova
 11. Iva Jovanović (prosjek 4,64)……………………………………………………12 bodova
 12. Franka Gašparović (prosjek 4,63)…………………………………………….12 bodova

STUDENTI

 1. Kristijan Dražić (prosjek 5,00)………………………………………………….30 bodova
 2. Tea Bruketa (prosjek 4,93)……………………………………………………….28 bodova
 3. Dora Milković (prosjek 4,70)……………………………………………………24 boda
 4. Marija Magdalena Šamal (prosjek 4,58)….20 + 3………………………..23 boda
 5. Vanja Baričević (prosjek 4,66)………………………………………………….22 boda
 6. Anton Bilić (prosjek 3. i 4. razreda srednje škole: 5,00)……………….20 bodova
 7. Alen Arnaut (prosjek 4,58)……………………………………………………….20 bodova
 8. Ena Božić (prosjek 4,52)………………………………………………………….20 bodova
 9. Sara Jovanović (prosjek 4,22)……………………………………………………12 bodova
 10. Antonela Radetić (prosjek 3. i 4. razreda srednje škole 4,63)………..9 bodova
 11. Davor Piškulić (prosjek 4,16)……………………………………………………9 bodova
 12. Sofija Domijan (prosjek 4,14)……………………………………………………9 bodova

DEFICITARNA ZANIMANJA

UČENICI SREDNJIH ŠKOLA

 1. Katija Krpan (prosjek 4,54)…………………………………………………………24 boda
 2. Lucija Gojak (prosjek 4,5)…………………………………………………………..24 boda
 3. Deni Tonković (prosjek 4,07)……………………………………………………..13 bodova

STUDENTI

 1. Enzo Šikić (prosjek 4,75)…………………………………………………………..26 bodova
 2. Ivan Rubčić (prosjek 3,44)…………………………………………………………..9 bodova

2.) Nalaže se Upravnom odjelu za opće poslove i društvene djelatnosti pripremiti Ugovore o dodjeli stipendija za dobitnike stipendija iz točke 1.

G R A D O N A Č E L N I K

Velimir Piškulić, oec., v.r.

Odluka o dodjeli stipendija

Poziv na dodjelu stipendija ( * Izmjena satnice – 20.12.2019., petak u 16 sati)