„PRILOZI ZA NOVLJANSKI BIOGRAFSKI LEKSIKON“ AUTORA KRSTE ZORIČIĆA

Objavljeno 17. siječnja 2020.

Radi množine građana, koji su naknadno saznali za objavljene Priloge za novljanski biografski leksikon, rok za prijavu i promjene podataka produžuje se do 31. siječnja 2020. godine.

Izmjene/ dopune podataka dostavljaju se elektroničkom poštom info@novi-vinodolski.hr, osobno ili  poštanskom službom na adresu Grad Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski.

U tekstu Priloga za novljanski biografski leksikona usvojen je i ispravljen dio pristiglih primjedbi i promjena.

Prilozi za novljanski biografski leksikon