ISPRAVAK  NATJEČAJA OBJAVLJENOG NA WEB STRANICAMA GRADA NOVI VINODOLSKI ZA DAVANJE NA ZAKUP JAVNE POVRŠINE ZA POSTAVU ŠTANDOVA, POKRETNIH NAPRAVA I KIOSKA

Objavljeno 22. svibnja 2020.