Porez na nekretnine


(NEMA VIŠE ZAKONSKE OBVEZE ZA PREDAJU OBRAZACA, NO PREPORUKA JE GRAĐANIMA DA RADI AŽURIRANJA BAZE PODATAKA IPAK DOSTAVE POPUNJENE OBRASCE)


Poštovani sugrađani i vlasnici nekretnina na području Grada Novi Vinodolski!

Od 01. siječnja 2018.g. započinje primjena Zakona o lokalnim porezima, te se dosadašnja komunalna naknada i porez na kuće za odmor (koji plaćaju samo vikendaši) zamjenjuju jedinstvenim porezom na nekretnine.

Zakon obvezuje i Grad Novi Vinodolski i vlasnike nekretnina da prikupe podatke i formiraju evidencije bitne za naplatu ovog poreza. U tom smislu pripremili smo obrazac koji je potrebno popuniti i dostaviti natrag prema uputi. U slučaju da ne dostavite popunjene obrasce ovom upravnom odjelu do 31.10.2017.g. porez će biti razrezan uz primjenu najvećih koeficijenata.

Ispunjen obrazac možete dostaviti poštom (Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski) ili emailom na porezi@novi-vinodolski.hr.

Napominjemo da rješenje o porezu na nekretnine obvezuje vlasnika nekretnine do kraja kalendarske godine, a u slučaju prodaje, kupac nekretnine plaćat će porez tek od 01. siječnja iduće godine.
Prodavateljima nekretnine u interesu je prijava prodaje nekretnina da zbog propusta roka ne bi postali obveznici za još jednu kalendarsku godinu.

Budući da se ovaj obrazac dostavlja dosadašnjim korisnicima komunalne naknade, a kako porez u pravilu plaćaju vlasnici nekretnina, rijeđe korisnici (stanari, uzdržavane osobe ili sl.), potrebno je da osoba koja primi ovaj obrazac kontaktira sve vlasnike, umnoži ih i njima ili ih uputi na mrežne stranice Grada. Uredna evidencija obveznika poreza na nekretnine u interesu je svih vlasnika nekretnina.

Budući da je obrazac dosta složen, sva pitanja možete postavljati isključivo e-mail-om na porezi@novi-vinodolski.hr, odgovarati nećemo pojedinačno već će svi odgovori biti dostupni na mrežnim stranicama Grada.

Napomena: Pogrešno je ispušten prostor za potpis na kraju obrasca, te Vas molimo da obrazac obavezno potpišete u prostoru napomene.

Dokumenti:
Nekretnine – obrazac
Nekretnine – upute