ZAKLJUČAK O STIPENDIRANJU DAROVITIH UČENIKA I STUDENATA

Objavljeno 27. studenoga 2012.

GRAD NOVI VINODOLSKI            GRADONAČELNIK   KLASA: 604-01/12-01/1 URBROJ: 2107/02-04-12-4 Novi Vinodolski, 19. studeni 2012. godine                         Na temelju članka 44. Statuta Grada Novog […]

opširnije

Opći akti gradonačelnika

Objavljeno 23. svibnja 2012.

Dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2010. godinu Odluka o davanju na koristenje i upravljanje prostora mjesnim odborima Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o […]

opširnije