Upravni odjel za financije i javnu nabavu

Pročelnik upravnog odjela za financije i javnu nabavu:
Zoran Tomić, dipl. oec.

Rukovodi radom Upravnog odjela i vodi brigu za efikasno, zakonito i racionalno obavljanje zadataka Upravnog odjela, organizira i usklađuje rad, kao i suradnju s drugim upravnim tijelima, državnim tijelima, trgovačkim društvima, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovim institucijama i građanima, donosi rješenja u predmetima prava i obveza službenika Upravnog odjela, neposredno rukovodi službenicima i namještenicima u Upravnom odjelu i pomaže službenicima Upravnog odjela u radu na najsloženijim predmetima, prati stanje iz djelokruga Upravnog odjela i predlaže odgovarajuće mjere, smjernice i planove gradonačelniku te podnosi izvješća o radu iz nadležnosti Upravnog odjela, prati propise i stručnu literaturu, te obavlja poslove pripreme i praćenja, izrade općih akata i dokumenata Grada, obavlja druge poslove određene zakonom, aktima Grada te po nalogu gradonačelnika.

Adresa: Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski

Tel. 051 554 354
Faks. 051 554 373,
E-mail: zoran.tomic@novi-vinodolski.hr

Financijska izvješća Proračuna za 2017. godinu

Objavljeno 15. veljače 2018.

Primljeni zajmovi i otplata Izvještaj JLP(R)S o vlasničkim udjelima Izvještaji Proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Izvještaji Proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Bilješke

opširnije

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA I PROGRAMI

Objavljeno 28. listopada 2015.

Program rada za mandatno razdoblje 2013. – 2017. Nezavisnog vijećnika Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski Zorana Rubčića PROGRAM Financijska izvješća za 2014.g. Nezavisnog vijećnika Gradskog […]

opširnije

Multimedija

Kalendar događanja

Zadnje objave