Izrada izmjena i dopuna prostornih planova

Objavljeno 24. svibnja 2012.

Grad Novi Vinodolski obavještava javnost da se pristupilo izradi:I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novi VinodolskiII. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Centra […]

opširnije

Urbanistički planovi uređenja Poslovnih zona

Objavljeno 24. svibnja 2012.

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski održanoj 12.ožujka 2007. godine donijete su Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Poslovne zone Kargač i Urbanističkog plana […]

opširnije

Donijet DPU Zagori

Objavljeno 22. svibnja 2012.

Gradsko vije­će Novog Vinodolskog donijelo je na sjednici održanoj 1.kolovoza 2006. godine Detaljni plan uređenja »Turis­tičkog naselja Zagori«, kojim se definiraju sadržaji i daljnja grad­nja […]

opširnije