Radna tijela Gradskog vijeća


Za proučavanje i razmatranje pojedinih pitanja, te priprema i podnošenja odgovarajućih prijedloga za praćenje provođenja utvrđene politike i praćenja izvršavanja općih akata Gradskog vijeća, za koordinaciju u rješavanju pojedinih pitanja, za proučavanje i raspravljanje i drugih pitanja iz nadležnosti Gradskog vijeća, te za izvršavanje određenih zadataka i poslova od interesa za Gradsko vijeće, Gradsko vijeće osniva radna tijela Gradskog vijeća.

Vijeće može osnovati stalna ili povremena radna tijela.

Stalna radna tijela Gradskog vijeća su:

1. Mandatna komisija

 • Antonija Mažuranić (HDZ), predsjednica
 • Nenad Cvitković (HDZ), član
 • Marko Sokolić (SDP), član – razrješen dužnosti na 11. sjednici, 31. srpnja 2014., zbog stavljanja mandata u mirovanje
 • Andrijana Lekaj Šostarić (HDZ), članica – imenovana za članicu umjesto Marka Sokolića na 11. sjednici, 31. srpnja 2014. – dana 10. svibnja 2016. godine stavila je mandat u mirovanje

2. Komisija za Statut i Poslovnik

 • Antonija Mažuranić (HDZ), predsjednik
 • Ana Jovanović (HDZ), članica
 • Boris Pokopac, član – na 17. sjednici, 30. srpnja 2015. članom je imenovan Vladimir Mrzljak

3. Komisija za izbor i imenovanje

 • Suzana Svetić (HDZ), predsjednica
 • Marinko Buljat (HDZ), član
 • Zoran Rubčić (Nezavisan), član

4. Komisija za proračun i financije

 • Zoran Djak (HDZ), predsjednik
 • Andrijana Lekaj Šostarić (HDZ), članica – dana 10. svibnja 2016. godine stavila mandan u mirovanje
 • Josip Stipeč, član