Opskrba električnom energijom

Objavljeno 2. listopada 2018.

Grad Novi Vinodolski pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi za predmet nabave: Opskrba električnom energijom, evidencijski […]

opširnije

Opskrba električnom energijom

Objavljeno 7. kolovoza 2017.

Grad Novi Vinodolski pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti, za predmet nabave: Opskrba električnom energijom, evid. br. 17-01-MN. Obavijest o nadmetanju objavljena  je […]

opširnije