OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, 7-19-MV

Objavljeno 14. listopada 2019.

Grad Novi Vinodolski pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi za predmet nabave: Opskrba električnom energijom, evidencijski […]

opširnije

DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA FIJOLICA, 117-19-MV

Objavljeno 6. rujna 2019.

Grad Novi Vinodolski pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi za predmet nabave: Dogradnja dječjeg vrtića Fijolica, evidencijski […]

opširnije

DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA FIJOLICA

Objavljeno 24. lipnja 2019.

Grad Novi Vinodolski pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi za predmet nabave: Dogradnja dječjeg vrtića Fijolica, evidencijski […]

opširnije

IZGRADNJA INFRASTRUKTURE POSLOVNE ZONE ZAPAD

Objavljeno 4. travnja 2019.

Grad Novi Vinodolski pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi za predmet nabave: Izgradnja infrastrukture Poslovne zone […]

opširnije

IZJAVA O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA

Objavljeno 5. ožujka 2019.

Sukladno odredbi članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 120/16): Grad Novi Vinodolski kao javni naručitelj objavljuje da ne postoje […]

opširnije

Opskrba električnom energijom

Objavljeno 2. listopada 2018.

Grad Novi Vinodolski pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi za predmet nabave: Opskrba električnom energijom, evidencijski […]

opširnije