SPREČAVANJE SUKOBA INTERESA

Objavljeno 14. studenoga 2019.

Radi sprječavanja sukoba interesa, temeljem Zakona o javnoj nabavi javni naručitelji obavezni su objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici javnog tijela u određenom […]

opširnije

OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, 7-19-MV

Objavljeno 14. listopada 2019.

Grad Novi Vinodolski pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi za predmet nabave: Opskrba električnom energijom, evidencijski […]

opširnije

DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA FIJOLICA, 117-19-MV

Objavljeno 6. rujna 2019.

Grad Novi Vinodolski pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi za predmet nabave: Dogradnja dječjeg vrtića Fijolica, evidencijski […]

opširnije

DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA FIJOLICA

Objavljeno 24. lipnja 2019.

Grad Novi Vinodolski pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi za predmet nabave: Dogradnja dječjeg vrtića Fijolica, evidencijski […]

opširnije