Opskrba električnom energijom

Objavljeno 7. kolovoza 2017.

Grad Novi Vinodolski pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti, za predmet nabave: Opskrba električnom energijom, evid. br. 17-01-MN. Obavijest o nadmetanju objavljena  je […]

opširnije

Pravilnik za postupke javne nabave

Objavljeno 19. lipnja 2017.

Gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, dana 14. lipnja 2017. godine donosi Pravilnik o postupanju pri provedbi Zakona o javnoj nabavi i o provođenju postupaka jednostavne nabave

opširnije