NATJEČAJ za prodaju zemljišta

Objavljeno 17. veljače 2017.

Na temelju članka 391.stavak 1.Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N.RH 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00,  129/00,114/01 , 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09,  143/12, […]

opširnije

Odluka o odabiru odgojitelja – pripravnika

Objavljeno 15. prosinca 2016.

KLASA: 601-02/16-04/04 URBROJ: 2107/02-11-02-16-1 Novi Vinodolski, 09.12.2016. godine.   Temeljem članka 28. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) te članka […]

opširnije