ZAKLJUČAK: Konačne liste stipendija

Objavljeno 28. studenoga 2019.

KLASA: 604-02/19-20/5 URBROJ: 2107/02-04-19-4 Novi Vinodolski, 26. studenog 2019. godine Na temelju članka 44. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 12/13 i […]

opširnije