LAGUR Tunera

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu (LAGUR) TUNERA
Kralja Tomislava 85 a
51260 Crikvenica
tel: 099/3686-150
e-mail: lagur.tunera@gmail.com

Predsjednik: Tomislav Cvitković
Voditeljica: Silvana Manestar

Područje djelovanja:
gradovi Bakar, Crikvenica, Kraljevica, Novi Vinodolski
te općine Fužine, Kostrena i Lokve

LAGUR-u Tunera dodijeljeno 700.000,00 kuna

Objavljeno 9. veljače 2017.

Ministarstvo poljoprivrede – Uprava ribarstva donijelo je Odluku o dodijeli sredstava u okviru Mjere III.1. „Pripremna potpora“, kojom se dodijeljuje potpora Lokalnoj akcijskoj grupi u […]

opširnije