Udruženje obrtnika Grada Novog Vinodolskog

51250 Novi Vinodolski, Lokvica bb

Telefon: 051 244 491
Telefaks: 051 245 575

E-mail: uo.novi.vinodolski@hok.hr

Predsjednik: Nikola Deranja
Tajnik: Katarina Radić