NATJEČAJ: Predlaganje manifestacija udruga

Objavljeno 2. siječnja 2020.

Na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), Pravilnika […]

opširnije

ZDRAVICA NOVOJ 2020

Objavljeno 27. prosinca 2019.

Turistička zajednica Grada Novi Vinodolski, Centar za kulturu Grada Novi Vinodolski te Grad Novi Vinodolski u suradnji sa lovačkim društvima Košutnjak i Gradina te Udrugom […]

opširnije