Lokacija

Objavljeno 7. svibnja 2012.

Novi Vinodolski smješten je na jugoistočnom dijelu Primorsko-goranske županije ispod blago spuštenih obronaka šumovite Kapele, pokraj plodne Vinodolske doline, uz razvedenu obalu Podvelebitskog kanala. Svoju povijest počeo je bilježiti daleko prije početka n.e., a svoj teritorijalni ustroj oformio je dolaskom Slavena na brežuljku Osap u blizini rimske utvrde Lopar o kojoj je brigu vodio još rimski Car Klaudije (Augustus).

U ranijem teritorijalnom ustroju je područje Grada Novog Vinodolskog bilo u sastavu općine Crikvenica. Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN,broj: 90/92) ustrojen je Grad Novi Vinodolski kao jedinica lokalne samouprave i uprave. Površina Grada Novog Vinodolskog iznosi 265,08 km2, što je 7,4% prostora Primorsko-goranske županije i po tomu je četvrta jedinica lokalne samouprave u Županiji. Površina akvatorija u Velebitskom kanalu iznosi 65,23 km2.

Multimedija

Kalendar događanja

Zadnje objave