Primanje građana

Objavljeno 7. svibnja 2012.

Građani Grada Novog Vinodolskog i ostale zainteresirane osobe mogu zatražiti termin za razgovor s gradonačelnikom Velimirom Piškulićem na sljedeći način:

  • pozivom na broj telefona: 051/554-350 – Administrativna tajnica Kristina Pavelić

Za sve pismene upite i dopise gradonačelniku na adresu e-pošte:

  • e-mail: gradonacelnik.v@novi-vinodolski.hr