Zakon o pravu na pristup informacija

Objavljeno 7. svibnja 2012.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN85/15)

Zakon o pravu pristupa informacijama NN25/13

Zakon o pravu na pristup informacijama

 

I. OPĆE ODREDBE

SADRŽAJ
Članak 1.
(1) Ovim se Zakonom uređuje pravo na pristup informacijama koje posjeduju, kojima raspolažu ili koje nadziru tijela javne vlasti, propisuju se načela prava na pristup informacijama, iznimke od prava na pristup informacijama i postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.
(2) Ovim se Zakonom uređuju i druge obveze tijela javne vlasti te kaznene odredbe vezane za ostvarivanje prava na pristup informacijama.
(3) Odredbe ovoga Zakona ne primjenjuju se kad je dostupnost informacijama iz sudskih, upravnih i drugih na zakonu utemeljenih postupaka propisom utvrđena, kao i kad je informacija dostupna primjenom drugog propisa.

… više