Savjet mladih

Objavljeno 14. svibnja 2012.

Zakon o savjetima mladih Sabor Republike Hrvatske je izglasao početkom 2006. godine, u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život. Pod mladima se razumijevaju osobe s prebivalištem na području Grada Novog Vinodolskog u dobi od 15 do 29 godina života. Kandidate za članove Savjeta mladih predlažu udruge mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća, studentski zborovi te drugi registrirani oblici organiziranja mladih.

Odluku o izboru Savjeta mladih donijelo je Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog na 26. sjednici održanoj 5. lipnja 2008. godine. U Savjet mladih izabrano je sedam članova i to:

                – Ivona Brljačić,

                – Davor Butković,

                – Davor Dorić,

                – Ana Jovanović,

                – Jelena Lenac,

                – Mario Pavelić,

                – Marko Tomljanović.

Konstituirajuća sjednica održana je dana 16. rujna 2008. na kojoj je izabran predsjednik i zamjenik predsjednika Savjeta, te izglasan Poslovnik o radu Savjeta mladih.

Za predsjednicu Savjeta izabrana je Ana Jovanović, a za zamjenicu predsjednice Jelena Lenac.