U GRADSKOJ VIJEĆNICI PREDSTAVLJEN PROJEKT “NEKA SE LOKALNI GLASOVI ČUJU”

Objavljeno 23. svibnja 2012.

Regionalni centar za mlade nositelj je projekta “Neka se lokalni glasovi čuju”, koji je financiran sredstvima iz pretpristupnih fondova Europske unije.

U novljanskoj Gradskoj vijećnici predstavljen je projekt Reginalnog centra za mlade “Neka se lokalni glasovi čuju”, čiji je jedan od partnera i Primorsko – goranska županija, putem Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport. Planom realizacije Projekta u svibnju se provodi završni obilazak četrnaest gradova s područja Primorsko – goranske županije te se provodi anketa i održavaju javne tribine s predstavnicima mladih, udruga mladih, savjeta mladih i gradskih vlasti. Riječ je o regionalnom i europskom projektu, kojemu je cilj strateško planiranje razvojne politike mladih, odnosno cilj provedbe projekta je istraživanje života mladih u jednicima lokalne samouprave. U svakom gradu provest će se trideset anketa, koje će dati podatke o životu mladih – rekao je uvodno Zoran Stevanović iz Regionalnog centra za mlade PGŽ.

Skup je, uime domaćina – Grada Novog Vinodolskog – pozdravila Maja Pilepić, pročelnica Ureda Grada, koja je istakla da na području Grada djeluje četrdeset sportskih udruga te osam kulturnih institucija, koje okupljaju mlade. U raspravi Ana Jovanović, predsjednica Savjeta mladih Grada Novog Vinodolskog istakla je kako treba mladima pomoći pri zapošljavanju nakon završenog studija ili škole, a Mario Butorac, ravnatelj Centra za kulturu smatra da bi se mladi trebali organizirati u udruge koje bi onda mogle djelovati pri kulturnim institucijama, čime bi se poboljšala i komunikacija s njima. Ana Božić – Blažević iz Osnovne škole Ivana Mažuranića istakla je nepovezanost škole i institucija u značajnijem uključenju mladih, a Velibor Topolovec, tajnik DVD-a San Marino Novi Vinodolski smatra da su se današnje generacije mladih zatvorile u svoje kompjutore i face book. Novljanski DVD okuplja pedesetoricu mladih, koji aktivno sudjeluju u svim akcijama koje se poduzimaju. Dopredsjednik Gradskog vijeća Marinko Buljat, ujedno i trener NK Vinodola, misli da najveći problem u komunikaciji s mladima starijim od osamnaest godina nastaje kada odlaze u druge škole i na fakultete s kojima se gubi kontakt. Inače, dodao je, u sportskim udrugama djeluje velik broj mladih. Ravnateljica Dječjeg vrtića Fijolica mr. Nensi Dražić istakla je da vrtić djeci pomaže u komunikaciji i kreativnosti, u što treba uključiti i roditelje, a Danko Blažević, predsjednik Mesopustarskog društva Novi Vinodolski kazao je kako je u to Društvo uključen velik broj mladih, koji njeguju tradicionalne narodne običaje. “Moraš biti s mladim i s njima stalno komunicirati” – smatra Blažević. U daljnjoj raspravi učiteljica Martina Klement navela je kako među sedmim i osmim razredima postoji tendencija bojkotiranja svega i da ne bi trebalo učitelje tretirati kao tlačitelje, a Barbara Kalanj Butković, ravnateljica Narodne čitaonice i knjižnice misli da mladi nisu previše zaintersirani za knjige iz knjižnice, a uzrok tome vidi u face booku. Đurđica Krišković, ravnateljima Narodnog muzeja i galerije, ujedno i tajnica KUD-a Ilija Dorčić istakla je da je dosta mladih uključeno u KUD i njegovanje tradicije. Nazočni sportski djelatnici – treneri dvaju klubova smatraju također da je face book preuzeo komunikaciju među mladima, a Mario Pavelić iz Savjeta mladih rekao je da su mladi uglavnom nezaintersirani za neke projekte.

Zaključujući skup Zoran Stevanović je rekao kako će anketa koja se provodi i u Novom Vinodolskom dati neke od odgovora kako motivirati mlade i s njima ostvariti bolju komunikaciju.