Javne rasprave o prostorno planskoj dokumentaciji: I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novog Vinodolskog Urbanistički plan uređenja naselja Novi Vinodolski

Objavljeno 24. svibnja 2012.

Javna rasprava o Prijedlogu I. izmjena i dopuna PPUG Novi Vinodolski provest će se u trajanju od 15 dana, odnosno od 31. kolovoza do zaključno 15. rujna 2009.g, dok će se javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski provesti u trajanju od 30 dana, odnosno od 17. kolovoza do zaključno 15. rujna 2009. g.

4269525Temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine, broj 76/07) i Odluke o izradi I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski (Službene novine PGŽ, broj: 23/08)  Grad Novi Vinodolski kao nositelj izrade prostornih planova objavljuje da započinju javne  rasprave o prijedlogu:
– I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novog Vinodolskog
– Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski

Javna rasprava o Prijedlogu I. izmjena i dopuna PPUG Novi Vinodolski provest će se u trajanju od 15 dana, odnosno od 31. kolovoza do zaključno 15. rujna 2009.g, dok će se javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski provesti u trajanju od 30 dana, odnosno od 17. kolovoza do zaključno 15. rujna 2009. g.

Uvid u Prijedloge prostornih planova

0918956Uvid u Prijedloge prostornih planova može se izvršiti u Gradskoj vijećnici, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski, radnim danom od 8,00 – 14,00 sati u vremenu provođenja javnih rasprava.
Tijekom Javne rasprave tekstualni dio Prijedloga prostornih planova dostupan je i na ovoj web stranici:

UPU naselja Novi Vinodolski
Provedbene odredbe
Obrazloženje
Sažetak za javnost


I. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Novi Vinodolski
Provedbene odredbe
Sažetak za javnost

 

Sudjelovanje u javnoj raspravi

3399164Do zaključenja javne rasprave, sudionici u javnoj raspravi mogu dati primjedbe i prijedloge u knjige primjedbi koje se nalaze u Gradskoj vijećnici ili dostavljanjem pismenih primjedbi i prijedloga Upravnom odjelu za urbanizam i razvoj Grada Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski.
Primjedbe i prijedlozi koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja neće se razmatrati niti uzimati u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Javna izlaganja Prijedloga prostornih planova  održat će se u Gradskoj vijećnici, Trg Vinodolskog zakona 1, II kat, Novi Vinodolski, dana 09. rujna 2009. godine (srijeda) i to:

– za Prijedlog I. Izmjene i dopune PPUG Novi Vinodolski  u 11,00 sati

– za Prijedlog UPU naselja Novi Vinodolski u 13,00 sati


DOKUMENTI:
slika 1 (jpg; 159337Byte)
slika 2 (jpg; 200695Byte)
slika 3 (jpg; 137362Byte)
odredbe.pdf (pdf; 653061Byte)
obrazlozenje.pdf (pdf; 838992Byte)
sazetak.pdf (pdf; 535592Byte)
odredbe PPUG.pdf (pdf; 660262Byte)
sazetak2.pdf (pdf; 138163Byte)