Obavijest o izradi zmjena i dopuna prostornih planova: PPUG Novi Vinodolski, UPU naselja Novi Vinodolski i UPU PZ Zapad

Objavljeno 21. kolovoza 2014.

Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 11. sjednici održanoj 31.srpnja 2014. godine donijelo je Odluke o izradi izmjena i dopuna planova.

U skladu sa člankom  88. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine RH, broj 153/13) nositelj izrade planova, Upravni odjel za urbanizam i razvoj Grada Novi Vinodolski 

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O IZRADI:

 


IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski
Odluka o izradi 
Obuhvat PPUG NV

 


III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski
Odluka o izradi 
Obuhvat UPU naselja Novi 

 


I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Poslovne zone Zapad
Odluka o izradi  
Obuhvat PZ Zapad 
Položaj PZ Zapad 

 

 

Odluke su objavljene u Službenim novinama PGŽ, broj 24/14.