ODLUKA o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Novog Vinodolskog

Objavljeno 10. studenoga 2014.

Temeljem članka 9. stavak 6. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Novog Vinodolskog (Službene novine PGŽ 18/14) i članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene Novine PGŽ broj 12/13 i 18/14)  Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog na svojoj 14. sjednici, održanoj 29. prosinca 2014. godine, donosi

ODLUKU

o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih

Grada Novog Vinodolskog

Članak 1.

Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog u Savjet mladih Grada Novog Vinodolskog     

izabire članove i njihove zamjenike, a kako slijedi:

1. MARIN ČARIJA

zamjenik IVAN MILOŠEVIĆ

2. TENA PERIČIĆ

zamjenica BARBARA KRIŠKOVIĆ

3. MAURO RUBČIĆ

zamjenik ROBERT BARIČEVIĆ

4. NEVEN RUBČIĆ

zamjenica BRUNA LEVAR

5. DARIO TUZLAK

zamjenik IVAN DEVČIĆ

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Predsjednik Gradskog vijeća

            Neven Pavelić

Klasa:007-01/14-10/5

Ur.Broj: 2107/2-01-14-6

Novi Vinodolski dana 29. prosinca 2014. godine .

Odluka o izboru savjeta mladih

 

*************

                 

KLASA: 007-01/14-10/5

URBROJ: 2107/2-01-14-4

Novi Vinodolski, 15. prosinca 2014. godine

 

Na temelju članka 10. st. 5. Zakona o savjetima mladih (Narodne novine broj 41/14) i čl. 9. st. 4. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Novog Vinodolskog (Službene novine PGŽ broj 18/14) Komisija za izbor i imenovanje Grada Novog Vinodolskog podnosi

 

IZVJEŠĆE

o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova i zamjenika

članova Savjeta mladih Grada Novog Vinodolskog

 

Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog  pokrenulo je postupak izbora članova Savjeta mladih Grada Novog Vinodolskog i njihovih zamjenika Javnim pozivom za isticanje kandidatura, kojeg u ime Gradskog vijeća  provodi Komisija za izbor i imenovanje.

Savjet mladih Grada Novog Vinodolskog ima 5 članova i 5 zamjenika članova, a biraju se na razdoblje od tri godine.

Javni poziv za isticanje kandidatura objavljen je u Novom listu dana 09. studenoga 2014. godine te istovremeno na web stranici Grada Novog Vinodolskog, a rok za podnošenje prijedloga bio je 20 dana, tj. zaključno do 29. studenoga 2014. godine.

Na Javni poziv pristiglo je ukupno  7   pisanih i obrazloženih kandidatura, sve su zaprimljene u roku.

Komisija za izbor i imenovanje  izvršila je provjeru formalnih uvjeta, prijavljenih kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Novog Vinodolskog i utvrdila da 6 kandidatura ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva.

Isto tako Komisija utvrđuje da formalne uvjete Javnog poziva ne ispunjava   1 kandidatura, i to za:

    Kandidat DINO BARIČEVIĆ, rođ. 07.08.1991.god., 

          Zamjenik kandidata MARKO MATAIJA, rođ. 4.01.2001. god.,

          Nije dostavljeno uvjerenje o prebivalištu, preslika rodnog lista ili domovnice za kandidata i zamjenika kandidata, izvadak iz odgovarajućeg registra za predlagatelja.

    Predlagatelj: DVD SAN MARINO – NOVI VINODOLSKI

Komisija utvrđuje da formalne uvjete ispunjava 6 kandidata i njihovih zamjenika, a kako slijedi:

 

1. Kandidat: MARIO FABRIČNI, rođ. 13.10.1989. god., Krmpotska 3, Novi Vinodolski

Zamjenik kandidata: ZLATKO KRMPOTIĆ, rođ. 20.09.1993. god., Lokvica 7, Novi Vinodolski

Predlagatelj: HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO NOVI VINODOLSKI

 

 

2. Kandidat: DARIO TUZLAK, rođ. 25.09.1986.god., Dugno 28, Povile

    Zamjenik kandidata: IVAN DEVČIĆ, rođ. 11.12.1990.god., Prisika 29, Novi  Vinodolski

           Predlagatelj: SDP –GO NOVI VINODOLSKI, FORUM MLADIH

 

3. Kandidat: MARIN ČARIJA, rođ. 09.03.1988.god., Stjepana Mažuranića 4, Novi  Vinodolski

    Zamjenik kandidata: IVAN MILOŠEVIĆ, rođ. 06.11.1991., Ledenice 61, Ledenice

    Predlagatelj: HDZ – GO NOVI VINODOLSKI, MLADEŽ HDZ-a

   

4. Kandidat: NEVEN RUBČIĆ, rođ. 15.03.1988.god., Prilaz Prisika 1, Novi Vinodolski

    Zamjenica kandidata: BRUNA LEVAR, rođ. 23.09.1990. god., Nova Krasa 60, Novi   Vinodolski

    Predlagatelj: HDZ – GO NOVI VINODOLSKI, MLADEŽ HDZ-a

   

5. Kandidatkinja: TENA PERIČIĆ, rođ. 04.02.1992., Šćedine 9, Novi Vinodolski

    Zamjenica kandidatkinje: BARBARA KRIŠKOVIĆ, rođ. 02.10.1993. god., Krmpotska  4, Novi Vinodolski  

    Predlagatelj: HDZ – GO NOVI VINODOLSKI, MLADEŽ HDZ-a

 

      6. Kandidat: MAURO RUBČIĆ , rođ. 05.03.1996. god., Donji Zagon 46a, Donji Zagon

    Zamjenik kandidata: ROBERT BARIČEVIĆ, rođ. 20.09.1994., Donji Zagon 21, Donji   Zagon

     Predlagatelj: UDRUGA ZA NARODNE OBIČAJE – DONJI ZAGON

 

Temeljem navedenog, Komisija za izbor i imenovanje  utvrdila je popis važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Novog Vinodolskog po abecednom redu, koji je prilog ovom Izvješću te se uz Izvješće dostavlja Gradskom vijeću i objavljuje na web stranici Grada Novog Vinodolskog.

            Gradsko vijeće će na prvoj svojoj sjednici s Popisa važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Novog Vinodolskog, tajnim glasovanjem, izabrati 5 članova  i njihovih  zamjenika na  mandat od tri godine.   

Predsjednik

                                                         Komisije za izbor i imenovanje

                                                           Suzana Svetić

 


DOSTAVITI

–          Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog

–          Nevenu Paveliću, predsjedniku

–          Članovima, svima


***********************************


KLASA: 007-01/14-10/5

URBROJ: 2107/2-01-14-5

Novi Vinodolski, 15. prosinca 2014. godine

Na temelju članka 10. stavaka 5. i 6. Zakona o savjetima mladih (Narodne novine broj 41/14) i članka 9. stavka 4. Odluke o osnivanju Savjeta mladi Grada Novog Vinodolskog  (Službene novine PGŽ broj 18/14) Komisija za izbor i imenovanje, na  sjednici održanoj dana 15.  prosinca  2014. godine, utvrdila je

 

POPIS VAŽEĆIH KANDIDATA

za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Novog Vinodolskog

 

1. Kandidat: MARIN ČARIJA, rođ. 09.03.1988.god., Stjepana Mažuranića 4, Novi  Vinodolski

    Zamjenik kandidata: IVAN MILOŠEVIĆ, rođ. 06.11.1991., Ledenice 61, Ledenice

    Predlagatelj: HDZ – GO NOVI VINODOLSKI, MLADEŽ HDZ-a

 

      2. Kandidat: MARIO FABRIČNI, rođ. 13.10.1989. god., Krmpotska 3, Novi Vinodolski

   Zamjenik kandidata: ZLATKO KRMPOTIĆ, rođ. 20.09.1993. god., Lokvica 7, Novi   Vinodolski

Predlagatelj: HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO NOVI   VINODOLSKI

 

3. Kandidatkinja: TENA PERIČIĆ, rođ. 04.02.1992., Šćedine 9, Novi Vinodolski

    Zamjenica kandidatkinje: BARBARA KRIŠKOVIĆ, rođ. 02.10.1993. god., Krmpotska  4, Novi Vinodolski  

    Predlagatelj: HDZ – GO NOVI VINODOLSKI, MLADEŽ HDZ-a

 

      4. Kandidat: MAURO RUBČIĆ , rođ. 05.03.1996. god., Donji Zagon 46a, Donji Zagon

    Zamjenik kandidata: ROBERT BARIČEVIĆ, rođ. 20.09.1994., Donji Zagon 21, Donji   Zagon

     Predlagatelj: UDRUGA ZA NARODNE OBIČAJE – DONJI ZAGON

  

5. Kandidat: NEVEN RUBČIĆ, rođ. 15.03.1988.god., Prilaz Prisika 1, Novi Vinodolski

    Zamjenica kandidata: BRUNA LEVAR, rođ. 23.09.1990. god., Nova Krasa 60, Novi   Vinodolski

    Predlagatelj: HDZ – GO NOVI VINODOLSKI, MLADEŽ HDZ-a

   

6. Kandidat: DARIO TUZLAK, rođ. 25.09.1986.god., Dugno 28, Povile

    Zamjenik kandidata: IVAN DEVČIĆ, rođ. 11.12.1990.god., Prisika 29, Novi  Vinodolski

           Predlagatelj: SDP –GO NOVI VINODOLSKI, FORUM MLADIH

                                                                  

                                                                                  PREDSJEDNICA KOMISIJE

                                                                                             Suzana Svetić

                                          ****

IZVJEŠĆE o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Novog Vinodolskog

POPIS VAŽEĆIH KANDIDATA za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Novog Vinodolskog


JAVNI POZIV ZA ČLANOVE SAVJETA MLADIH NOVI VINODOLSKI

Postupak izbora za članove savjeta mladih

Prijavnica za predlaganje kandidata za člana-zamjenika člana Savjeta mladih Grada Novi Vinodolski

Neformalna skupina – obrazac

Izjava o prihvaćanju kandidature za člana/zamjenika člana Savjeta mladih Grada Novi Vinodolsk