16. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA NOVI VINODOLSKI 14. SVIBNJA 2015. GODINE U 10 SATI

Objavljeno 13. svibnja 2015.

Novi Vinodolski, 08. svibanj 2015. godine

            Na temelju članka 25. stavak 1. točka 2.  Poslovnika Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski («Službene novine» Primorsko-goranske županije broj 28/09 i 12/13) sazivam 16. sjednicu Gradskog vijeća za dan

 

14. SVIBANJ 2015.  GODINE (ČETVRTAK)  U 10,00  SATI

D N E V N I     R E D

 

1.      Prijedlog Odluke o prihvaćanju sudjelovanja Grada Novi Vinodolski na projektu „e-županija“

2.      Prijedlog Izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Grada Novi Vindolski u 2014. godini

3.      Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Novog Vinodolskog za 2015. godinu

Verifikacija Zapisnika sa 15. sjednice Gradskog vijeća.

VIJEĆNIČKA PITANJA I PRIJEDLOZI

4.      Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2014. godinu

5.      Prijedlog Izvješća o izvršenu Programa održavanja komunalnih objekata i uređaja za 2014. godinu

6.      Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu

7.      Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje VII – XII 2014. godine

8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na             području Grada Novi Vinodolski

9.      Prijedlog Odluke o općim uvjetima organizacije, naplate i kontrole parkiranja na javnim parkiralištima Grada Novi Vinodolski

10. Prijedlog Odluke o obavljanju prijevoza putnika cestovnim vlakom u Gradu Novom Vinodolskom

11. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o vremenskom razdoblju u kojem se ne mogu graditi građevine i izvoditi građevinski radovi

12. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Novog Vinodolskog

13. Prijedlog za razrješenje i imenovanje članova Socijalnog vijeća

14. Imovinsko-pravni

                                                PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

 

Neven Pavelić v.r.

 

 

Poziv za 16. sjednicu Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski 14. 05.2015.