SOCIJALNI PROGRAM GRADA NOVOG VINODOLSKOG

Objavljeno 14. rujna 2016.

Na temelju članka 117. stavak 5. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 99/15i 52/16) i članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/13 i 18/14),  Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog, na 26. sjednici održanoj dana 10. kolovoza 2016. godine, donijelo je Odluku o socijalnoj skrbi, koja je dana 15. kolovoza 2016. godine objavljena u Službenim novinama Primorsko-goranske županije, te stupila na snagu 8 dana od objave.
Novim odredbama Odluke o socijalnoj skrbi bitno su izmijenjeni kriteriji za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi:
•    Korisnik ostvaruje pravo iz socijalne skrbi, socijalnim uvjetom, ako na temelju rješenja nadležnog tijela za socijalnu skrb ostvaruje:
(1)    pravo na zajamčenu minimalnu naknadu,
(2)    pravo na doplatak za pomoć i njegu,
(3)    pravo na osobnu invalidninu.
•    Korisnik ostvaruje pravo iz socijalne skrbi, uvjetom prihoda, i to:
(1)    samac do 1.900,00 kuna
(2)    dvočlana obitelj do 2.600,00 kuna
(3)    tročlana obitelj do 3.300,00 kuna
(4)    četveročlana obitelj do 4.000,00 kuna
(5)    ako obitelj ima više od četiri člana, cenzus prihoda za svakog se člana povećava za 700,00 kuna.
•    Uvodi se poseban uvjet za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi, a koji ispunjava:
(1)    dijete poginulog, umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
(2)    dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja organizma sukladno Zakonu)
Postupak za ostvarivanje prava socijalne skrbi utvrđenih Odlukom pokreće se na zahtjev stranke, njegovog bračnog druga, punoljetnog djeteta koje živi s roditeljem u zajedničkom kućanstvu, roditelja, skrbnika ili udomitelja, ili po službenoj dužnosti.
Stranka podnosi zahtjev, s popunjenim obrascima i svim potrebnim prilozima (nalaze se u privitku), za ostvarivanje određenog prava iz socijalne skrbi:
• osobno: Grad Novi Vinodolski, Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti
•poštom: Grad Novi Vinodolski, n/r: Maja Pilepić, v.d. pročelnica, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski

Odluka o socijalnoj skrbi

OBRASCI ZAHTJEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI:

1.) Obrazac – Pravo na sufinanciranje i financiranje javnog prijevoza

2.) Obrazac – Pravo na besplatnu marendu učenika osnovne škole

3.) Obrazac – Pravo na naknadu troškova stanovanja

4.) Obrazac – Pravo na podmirenje troškova ogrjeva

5.) Obrazac – Pravo na mjesečnu pomoć

6.) Obrazac – Pravo na jednokratnu novčanu pomoć izravno korisniku

7.) Obrazac – Pravo na pogrebne troškove

8.) Obrazac – Pravo na besplatni boravak djece u jaslicama i vrtiću

9.) Obrazac – Pravo na besplatnu prehranu dojenčadi

Obrazac – Pravo na jednokratnu novčanu pomoć pri rođenju djeteta

11.) Obrazac – Pravo na pomoć djeci s teškoćama u razvoju

12.) Obrazac – Pravo na smještaj u socijalno – zdravstvene ustanove i ustanove socijalne skrbi

OBRASCI IZJAVA:

IZJAVA O ČLANOVIMA KUĆANSTVA

IZJAVA O IMOVINI

Multimedija

Kalendar događanja

Zadnje objave