29. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA NOVOG VINODOLSKOG, ODRŽANA 27. LISTOPADA 2016. GODINE

Objavljeno 12. studenoga 2016.

DNEVNI RED

Verifikacija Zapisnika sa 28. sjednice Gradskog vijeća.

VIJEĆNIČKA  PITANJA I PRIJEDLOZI

 1. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja novog groblja Novi Vinodolski (UPUG5)
 2. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodaranja nekretninama u vlasništvu Grada Novi Vinodolski
 3. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Fijolica
 4. Prijedlog Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje
 5. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje I-VI 2016. godine
 6. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2016. godinu
 7. Imovinsko pravni

                                         PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

                                         Neven Pavelić v.r.

 

Poziv – 29. sjednica
Zapisnik – 29. sjednica

 1. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja novog groblja Novi Vinodolski (UPUG5)
 2. Odluka o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Novi Vinodolski
 3. Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „FIJOLICA“
 4. Odluka o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje
 5. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje I-VI 2016. godine
 1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2016. godinu :
 2. a) Opći dio
 3. b) Posebni dio(1)
 4. c) Posebni dio(2)
 5. d) Posebni dio(3)
 1. Imovinsko pravni:
  7.1. Odluka
  7.2. Odluka
  7.3. Odluka
  7.4. Odluka
  7.5. Odluka
  7.6.1. Odluka
  7.6.2. Odluka
  7.7. Odluka