Urbanistički plan uređenja novog groblja Novi Vinodolski

Objavljeno 15. studenoga 2016.

Sukladno članku 88. Zakona o prostornom uređenju (NN RH broj 153/13) obavještava se javnost o izradi

URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NOVOG GROBLJA NOVI VINODOLSKI

obuhvat_ppug-01

 

ODLUKA o izradi

OBUHVAT iz PPUG NV