Prostorno planska dokumentacija

Objavljeno 29. studenoga 2016.

Na području Grada Novi Vinodolski primjenjuje se Prostorni plan uređenja Grada Novi Vinodolski (Službene novine, broj: 55/06, 23/10, 36/10, 1/13-pročišćeni tekst, 19/13, 13/14, 16/14 i 41/15) , te urbanistički i detaljni planovi uređenja kako slijedi:

Grafički prikazi
Grafički prikazi prostorno-planskih dokumenata koji su dostupni u digitalnom obliku nalaze se na stranicama Javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije.

 

Prostorni plan uređenja

 

NAZIV PLANA broj Sl.novina PGŽ
Prostorni plan uređenja Grada Novi Vinodolski Sl. novine broj 55/06
I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja

Sl.novine broj 23/10 i 36/10

Prostorni plan uređenja Grada Novi Vinodolski – Pročišćeni tekst 1/13
Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Sl.novine broj 19/13
III. Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Sl.novine broj 13/14 i ispravak: 16/14
IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Sl. novine broj 41/15
Prostorni plan uređenja Grada Novi Vinodolski – Pročišćeni tekst Sl. novine broj 18/17
V. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Sl. novine broj 32/17

Urbanistički planovi uređenja

 

UPU Porto Teplo (UPU 17, T¹3) 4/17

Detaljni planovi uređenja

 

NAZIV PLANA broj Sl.novinaPGŽ

Prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji (NN RH br: 76/07)

PUP “Prisika” izmjena i dopuna 13/89 i proved.odredbe 8/99 i 10/99 dobivena suglasnost Ministarstva
PUP “Prisika” II izmjena i dopuna 46/89 i proved.odredbe 8/99 i 10/99 dobivena suglasnost Ministarstva
PUP “Prisika” III izmjena i dopuna 16/95 i proved.odredbe 8/99 i 10/99 dobivena suglasnost Ministarstva
Izmjena i dopuna PUP-a “PRISIKA” 32/06 dobivena suglasnost Ministarstva
DPU”dijela Obale Petra Krešimira IV” 26/96 dobivena suglasnost Ministarstva
Izmjena i dopuna DPU “dijela Obale Petra Krešimira IV” 21/00 dobivena suglasnost Ministarstva
DPU “Centar Klenovice” 21/98 , 10/08 . 14/08 – ispravak21/12 dobivena suglasnost Ministarstva
DPU “SRC Bahalin” 21/98 dobivena suglasnost Ministarstva
DPU “Autobusni kolodvor-ulaz” 24/99 dobivena suglasnost Ministarstva
DPU “Turist – Lopar – Crveni križ” 24/99 dobivena suglasnost Ministarstva
DPU “Turističkog naselja Zagori 31/06 dobivena suglasnost Ministarstva
DPU “Marina” Novi Vinodolski 21/00 , 26/12 dobivena suglasnost Ministarstva
PLANOVI STAVLJENI VAN SNAGE Sl.n.PGŽ
DPU “Dječje odmaralište Bjelovar” 9/00 van snage
DPU “Poslovni objekt u Mikulji” 9/00 van snage
DPU “stambeni objekt Kalvarija” 12/00 van snage
DPU “proširenja groblja u Novom Vinodolskom” 12/00 van snage
DPU “Stambeni objekt na Korzu Vinodolskog zakona” 21/00 van snage
DPU “Šetalište Zagori – Ričina” 21/00 van snage
DPU “Zone Ričina – Studenac” 21/00 van snage
DPU “Igrališta malih športiva” 28/00 van snage
DPU “Ulaz u marinu” 22/01 van snage
DPU “Dogradnje poslovnog prostora” 22/01 van snage
DPU “Stambeno – poslovni objekt Pridol” 22/01 van snage
DPU “Izgradnje hotela” 22/01 van snage
DPU “dogradnje i nadogradnje stambenog objekta na k.č.br: 5847/259” 10/03 van snage
DPU “stambeni objekt Klenovica” 26/02 van snage
Izmjena i dopuna DPU-a “Ričina – Studenac” 18/03 van snage
Izmjena i dopuna DPU-a “Smokvice Krmpotske” 07/04 van snage
Izmjena i dopuna DPU-a “Ulaz u marinu” 29/04 van snage
PUP Stari Grad Novi Vinodolski 24/88, 20/89 i 5/91 van snage
DPU “Žrnovnica – Klenovica” 26/95 van snage
DPU “Smokvica Krmpotska” 23/96 van snage
DPU “Korzo Vinodolskog zakona” 21/98 van snage
DPU “Šetalište Povile – Crveni križ” 21/98 van snage