Program rada Savjeta mladih Grada Novog Vinodolskog za 2017. godinu

Objavljeno 25. siječnja 2017.

Program rada Savjeta mladih Grada Novog Vinodolskog donesen je na 4. sjednici Savjeta mladih Grada Novog Vinodolskog, održanoj dana 3. studenog 2016. godine.

Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog usvojilo je Program rada Savjeta mladih Grada Novog Vinodolskog na 30. sjednici Gradskog vijeća Grada Novog Vinodolskog, koja je održana dana 13. prosinca 2016. godine.

Program rada Savjeta mladih Grada Novog Vinodolskog za 2017. godinu