Proračun Grada Novog Vinodolskog za 2017. godinu

Objavljeno 21. veljače 2017.
 • Proračun Grada Novi Vinodolski za 2017. godinu sa Projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu i sastavnim Programima:
 1.  Proračun Grada Novi Vinodolski za 2017. sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu
 2.  Programi javnih potreba
 3.  Program gospodarstva, gospodarenja prostorom i zaštite kulturne i sakralne baštine za 2017. godinu
 4.  Program zastite i spasavanja Grada Novi Vinodolski za 2017. godinu
 5.  Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
 6.  Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
 7.  Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2017. godinu

 • I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2017. godinu: 
 1. I. Izmjene i dopune Proračuna za 2017. – opći dio
 2. I. Izmjene i dopune Proračuna za 2017. – posebni dio
 3. I. Izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

 • Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Novog Vinodolskog za 2017. godinu:
 1. Polugodišnji izvještaj – opći dio
 2. Polugodišnji izvještaj – posebni dio
 3. Polugodišnji izvještaj – kraj

 • II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2017. godinu:
 1. II. Izmjene i dopune Proračuna za 2017. – opći dio
 2. II. Izmjene i dopune Proračuna za 2017. – posebni dio
 3. II. Izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja kom. inf. za 2017.
 4. I. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

 • III. Izmjene i dopune Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2017. godinu
 1. III. Izmjene i dopune Proračuna za 2017. – opći dio
 2. III. Izmjene i dopune Proračuna za 2017. – posebni dio
 3. III. Izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja kom. inf. za 2017.
 4. II. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu