3. sjednica Gradskog vijeća održana dana 25. rujna 2017. godine

Objavljeno 13. listopada 2017.

D N E V N I     R E D

Verifikacija Zapisnika sa 2. sjednice Gradskog vijeća.

        VIJEĆNIČKA  PITANJA I PRIJEDLOZI

1.Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Novog Vinodolskog za 2017. godinu

2.Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Zagori 1 (UPU 20, T16)

3.Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Novog Vinodolskog za razdoblje lipanj – prosinac 2017. godine

4.Izvješće Komisije za izbor i imenovanje

a) Prijedlog Rješenja o izboru članova Socijalnog vijeća

b) Prijedlog Rješenja o izboru članova Komisije za imenovanje ulica i trgova

c) Prijedlog Odluke o osnivanju i izboru članova Komisije za dodjelu priznanja Grada Novog Vinodolskog

5.Imovinsko pravni

                                               PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

                                                            Neven Pavelić v.r.


Poziv – 3. sjednica

Zapisnik – 3. sjednica

AKTI:

1.) Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Novog Vinodolskog za 2017. godinu

a) Opći dio

b) Posebni dio

c) Kraj

2.) Odluka

3.) Odluka

4. a) Rješenje

4. b) Rješenje

4. c) Odluka

5. Odluka