4. sjednica Gradskog vijeća održana dana 26. listopada 2017. godine

Objavljeno 10. studenoga 2017.

D N E V N I     R E D

1.)  a) Informacija o projektu sustava odvodnje otpadnih voda Aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce

b) Pismo namjere

c) Ugovor o suradnji

Verifikacija Zapisnika sa 3. sjednice Gradskog vijeća.

        VIJEĆNIČKA  PITANJA I PRIJEDLOZI

2.) Prijedlog Odluke o donošenju V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski

3.)   a) Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2017. godinu

b) Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

c) Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

4.) Donošenje Odluke o zamjenjivanju ravnateljice Narodne čitaonice i knjižnice za vrijeme privremene odsutnosti

5.) Prijedlog za imenovanje mrtvozornika za područje grada Novog Vinodolskog

6.) Prijedlog za imenovanje suca porotnika

7.) Imovinsko pravni

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

                 Neven Pavelić v.r.


Poziv – 4. sjednica

Zapisnik – 4. sjednica

AKTI: 

1. – a) Odluka

1. – b) Odluka

1. – c) Odluka

2.) Odluka

3. a) Opći dio

3. a) Posebni dio

3. b)

3. c)

4. Odluka

5. Zaključak

6. Zaključak

7. Odluka