NABAVA VOZILA PUTEM OPERATIVNOG LEASINGA S OSTATKOM VRIJEDNOSTI

Objavljeno 27. prosinca 2017.

Grad Novi Vinodolski pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi za predmet nabave: Nabava vozila putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti, evid.br. 17-05-MN. Poziv na nadmetanje objavljen je 22. prosinca 2017. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2017/S 0F2-0027307

Dostava ponuda u elektroničkom obliku je obvezna.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 29. siječnja 2018. godine do 10:00 sati.