Odluka o dopuni Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna UPU naselja Novi Vinodolski

Objavljeno 27. prosinca 2017.

Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na sjednici održanoj 13.12.2017. godine donijelo je Odluku o dopuni Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna UPU naselja Novi Vinodolski.

Odluka