6. sjednica Gradskog vijeća održana 13. prosinca 2017. godine

Objavljeno 28. prosinca 2017.

D N E V N I     R E D

Verifikacija Zapisnika sa 5. sjednice Gradskog vijeća.

VIJEĆNIČKA  PITANJA I PRIJEDLOZI

1.) a) Prijedlog Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2018. godinu sa Projekcijama Proračuna za 2019. i 2020. godinu i sastavnim Programima

b) Prijedlog Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

c) Prijedlog Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

d) Prijedlog Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2018. godinu

e) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2018. godinu

2.) Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski

3.) Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o gradskim porezima

  

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

            Neven Pavelić, v.r.


Dnevni red – 6. sjednica

Zapisnik – 6. sjednica

AKTI:

1.  a) PRORAČUN – opći dio

     a) PRORAČUN – posebni dio

     a) PRORAČUN – plan razvojnih programa

PROGRAMI PRORAČUNA

Program zaštite i spašavanja za 2018. godinu

Program poljoprivrede, turizma, poduzetništva i obrtništva za 2018. godinu

Program gospodarenja prostorom, imovinom i zaštite kulturne i sakralne baštine za 2018. godinu

1.b) Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

1.c) Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

1.d) Plan raspodjele spomeničke rente za 2018. godinu

1.e) Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2018. godinu

2. Odluka o dopuni Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski

3. Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima