7. sjednica Gradskog vijeća – 28. prosinca 2017. godine u 11 sati

Objavljeno 28. prosinca 2017.

KLASA: 021-05/17-50/16

URBROJ: 2107/02-01-17-1

Novi Vinodolski, 22. prosinca 2017. godine

 

Na temelju članka 25. stavak 1. točka 2., te čl. 83. st. 2. i 4. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski («Službene novine» Primorsko-goranske županije broj 28/09 i 12/13) sazivam 7. sjednicu Gradskog vijeća za dan

 

 

28. PROSINCA 2017. GODINE (ČETVRTAK)

U 11,00  SATI

 

D N E V N I     R E D

 

Verifikacija Zapisnika sa 6. sjednice Gradskog vijeća.

VIJEĆNIČKA  PITANJA I PRIJEDLOZI

 

1.a) Prijedlog III. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2017. godinu

 

b) Prijedlog III. Izmjena i dopuna Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

 

c) Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

 

2. Prijedlog Odluka o dodjeli priznanja Grada Novi Vinodolski za 2017. godinu

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

                                                                                                                  Neven Pavelić, v.r.

Poziv – 7. sjednica