8. sjednica Gradskog vijeća održana dana 31. siječnja 2018. godine

Objavljeno 10. veljače 2018.

D N E V N I     R E D

Verifikacija Zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća.

VIJEĆNIČKA  PITANJA I PRIJEDLOZI

  1. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom redu
  2. Prijedlog Odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Novog Vinodolskog
  3. Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
  4. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Novog Vinodolskog
  5. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Novog Vinodolskog za 2018. godinu

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

               Neven Pavelić, v.r.

Poziv za 8. sjednicu

Zapisnik

1.) Odluka

2.) Odluka

3.) Odluka

4.) Odluka

5.) Odluka