V. Izmjene i dopune PUP-a Prisika – obavijest za javnost

Objavljeno 15. svibnja 2018.

Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na sjednici održanoj 8. svibnja 2018. godine donijelo je Odluku o izradi V. Izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana Prisika, Novi Vinodolski.

Sukladno članku 88. Zakona o prostornom uređenju obavještava se javnost o izradi ovog prostornog plana.

Odluka o izradi Plana

Obuhvat Plana

Izvješće o Javnoj raspravi

Multimedija

Kalendar događanja

Zadnje objave