Ponovljena druga javna rasprava o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture na područjima gradova Novog Vinodolskog, Crikvenice, Kraljevice i Općine Vinodolske

Objavljeno 15. svibnja 2019.

Otvorena je ponovljena druga javna rasprava o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture (u nastavku: PRŠI) za gradove Novi Vinodolski, Crikvenicu, Kraljevicu i Općinu Vinodolsku.

Grad Novi Vinodolski, kao Nositelj projekta (NP), pokrenuo je Projekt izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije na navedenom području. Tim se projektom planira implementacija nepokretne pristupne elektroničke komunikacijske mreže sljedeće generacije (Next Generation Access Network – NGA mreža) otvorenog pristupa, koja će osigurati infrastrukturne preduvjete za održivi, dugoročni, društveni i gospodarski razvitak na području gradova Novog Vinodolskog, Crikvenice, Kraljevice i Općine Vinodolske.

Ponovljenu drugu javnu raspravu provodi NP Grad Novi Vinodolski u svrhu pribavljanje mišljenja svih zainteresiranih strana, prije svega od operatora na tržištu i korisnika usluga, vezanih uz PRŠI, a prije početka provedbe projekta. Grad Novi Vinodolski, sukladno Uputi HAKOM-a o ponavljanju drugog postupka javne rasprave, Klasa: 302-03/19-04/01, Urbroj: 376-13-19-01 od 8. ožujka 2019., pokreće ponovljenu drugu javnu raspravu projekta. Ponovljenom drugom javnom raspravom provodi se i verifikacija inicijalno određenih područja na kojima je opravdano provoditi projekt (tzv. boja područja). Ranije iskazani komercijalni interes nije predmet ove javne rasprave, stoga ne treba ponovno iskazivati podatke o planovima ulaganja, koji su već dostavljeni u prethodno provedenoj javnoj raspravi.

Napominje se da je NP prihvatio prethodno iskazan komercijalnih interes operatora HT d.d. i RuNe Adria telekomunikacijska infrastruktura.

Datum otvaranja rasprave: 15.5.2019.

Datum zatvaranja rasprave: 30.5.2019.

 

Projektni dokumenti za javnu raspravu obuhvaćaju:

  1. Obavijest o pokretanju ponovljene druge javne rasprave, preuzmite ovdje;
  2. Dopis Nositelju ONP-a (HAKOM) o pokretanju ponovljene druge javne rasprave, preuzmite  ovdje;
  3. Upitnik za operatore i ostale zainteresirane strane (tablica za određivanje boja – mapiranje), preuzmite ovdje;
  4. Obrazac za sudjelovanje u postupku ponovljene druge javne rasprave, preuzmite ovdje;
  5. Nacrt Plana razvoja širokopojasne infrastrukture (PRŠI) iz prve javne rasprave, preuzmite ovdje.

 

 Molimo operatore i druge zainteresirane strane da sve tražene informacije, očitovanja i podatke dostave najkasnije do 30.5.2019. godine u 15 sati na sljedeću adresu elektroničke pošte domagoj.kalanj@novi-vinodolski.hr  ili poštom na adresu Grad Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog Zakona 1, 51250 Novi Vinodolski.

 

Rezultati prve Javne rasprave

Rezultati druge Javne rasprave

 

Multimedija

Kalendar događanja

Zadnje objave