OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, 7-19-MV

Objavljeno 14. listopada 2019.

Grad Novi Vinodolski pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi za predmet nabave: Opskrba električnom energijom, evidencijski broj 7-19-MV. Poziv na nadmetanje objavljen je 14.10.2019. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem  2019/S 0F2-0040298.

Dostava ponuda u elektroničkom obliku je obvezna.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 4.11.2019. godine do 10:00 sati.