NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNE POVRŠINE ZA POSTAVU ŠTANDOVA, POKRETNIH NAPRAVA I KIOSKA

Objavljeno 20. svibnja 2020.